"Wiechergaul"


Wiechergaul, Wiechergaul, droom im aldn Boodn

Zammgstoggd un zerfressn

Zammgraiberd un verstabbd.

Kanner, wu mehr draufhoggd

Kanner, wunna mehr radd

Wiechergaul, Wiechergaul, droom im eebern Boodn.

 

Wie hammer mid na gschaugld!

Wie hadds uns doo aufbaamd!

Wie hadds uns doo na ieberschloong!

Is Fell hammern oogwetzd.

Di Hoor hammern rausgrupfd.

Wie hamm mir den Gaul zerrupfd un zerzoong!

 

A Buu is amoll drauf griedn

Der hadd na gschriea un is na gfalln

Der lichd heid nu innam Agger dreem in Flandern.

A annerer Buu is dernooch na drauf griedn

Der hadd aa gschriea un is na gfalln

Der lichd heid nu in aana Gruum an der Wolga.

Mir woorn bloß Bammkammeroodn, unner Gwehrer woorn gloodn

Mid Stebbserle un Schreggschuß un mid Kiecherle di Bisdooln

Wemmer doobd hamm dodd widdi Kojoodn

Wemmer rumgriedn sinn widdi Wandooln

Wemmer all Schieß lang dodd rumkuggld sinn am Boodn

In der Stumm, im Wiechergaul sein warma Schaddn.

Wiechergaul, Wiechergaul, droom im eebern Boodn.


zurück
Gedichte