Froong üwa froong

von Gerhard C. Krischker

(Bamberg)


Weä maansdn hodd unnän dom gäbaud

blööda frooch weäsd soong

deä kaisa heinrich

un du glabbsd wirglich

deä hodd aa bloos an aandsiggn

fo denna drümmäschdaa

än dombärch naufgschlaafd

un di old hofhaldung

weä maansdn hodd di haufn breddä gsäächd

wu - froochi - homm di maurä gäwoond

didi noi residens nogeschdälld homm

wunoo is deä kabbo mid saina loid an saufn ganga

o däm oomd wus olda rodhaus fäddich woä

weä glabbsdn hodd denna bauloid dsä brooddsaid

iän brässogg un a biä gäbrochd

 

di hailich kunigunde fälaichd

 

deä bischof fo erdal

hodd äs gronknhaus ärrichd

eä alla?

di schönborn schloss seehof

di homm doch goä ned gäwissd

wi a senggblai aussichd

baim grossn hochwassä domols

is di roggoggo-seebrüggn aigschdöäddsd

sunsd niggs?

 

Bambärch is foll

fo schööna hoisä un kärng

weä hoddn di alla gäbaud

un weä hoddn däs dsäledsd

alläs dsooln müssn

 

naidi büchä wännsd schausd

könnäsd maana

a kaisä un a boaä bischöf '

 

A haufn froong

un nirgends a andwoädd


zurück
Gedichte